מדיניות פרטיות

שלום וברוכים הבאים לאתר יאנקה שוקולד (להלן: “האתר”)
באתר תוכלו למצוא מידע ולבצע רכישה מתוך מגוון מוצרי השוקולד והמוצרים המשלימים אותם אנו משווקים.
השימוש באתר, לרבות רכישות שיעשו באמצעותו , יעשו בכפוף לתנאים שי פורטו להלן. הנכם מתבקשים אפ וא לקרוא אותם בקפידה.
התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.
.1 אודות החנות
.1.1 חנות האינטרנט של יאנקה שוקולד מציעה מגוון מוצרי שוקולד המיוצרים בעבודת יד, תוך שימוש בחומרי גלם
איכותיים וטבעיים, ללא חומרים משמרים , וכן מוצרי אפייה משלימים )להלן: “המוצרים”(.
.1.2 האתר הנו בבעלות יאנקה שוקולד )ע.פ 319551891( )להלן: “החברה” או “אנחנו”(, וכתובתנו הנה: רח’ החורש ,18 רעננה.
.2 אופן השימוש שלך באתר
.2.1 ביצוע פעולות באמצעות האתר (לרבות: רישום לאתר, הזמנת מוצרים, שינויים וביטולים, ביצוע תשלומים
וכיו”ב). מותנה בהיותך בגיר וכן בהיותך כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
.2.2 באפשרותך לבצע רישום לאזור האישי באתר, אשר יאפשר לך, בין היתר, לעדכן את פרטיך ולצפות בהיסטוריית ההזמנות שביצעת. הזיהוי והכניסה לאזור האישי יעשו באמצעות הכנסת שם משתמש וסיסמה אותם בחרת
בתהליך ה רישום הראשוני. אמצעי הזיהוי שלך הנם אישיים ועליך לשמור עליהם בסודיות ולא להעבירם לאחר.
אם אבדו לך שם המשתמש והסיסמה או שקיים חשש כי אחר עושה באחד מהאמצעי הזיהוי שלך שימוש
בהיעדר הרשאה ממך, נבקש כי תדווח לנו על כך באופן מידי.
.2.3 אתה תהיה אחראי באופן מלא על כל פעולה שתבוצע באתר תחת שם המשתמש שלך, לרבות תשלום בגין
מוצרים שיירכשו או הפרת תנאי האתר או כל דין.
.2.4 אנו נהיה רשאים לחסום את הגישה לשירותים המסופקים באתר או חלקם במקרה של חשש לעבירה על
הוראות הדין, בשל הפרת תנאי שימוש אלה או בשל הפרעה לפעילותו התקינה של האתר.
.3 תנאי הזמנת המוצרים והתשלום בגינם
.3.1 האתר כולל מגוון הצעות לרכישת מוצרים שונים )להלן: ” ההצעות”(, אשר תנאיהן יפורסמו בסמוך להן.
.3.2 ההצעות באתר עשויות להיות לזמן מוגבל, ואנו נהיה רשאים להפסיקן או לשנותן בכל עת, ללא הודעה מראש.
מבלי לגרוע מן האמור, אנו נהיה רשאים לבטל רכישה שבוצעה, אם יתברר לנו כי נפלה טעות סופר או טעות
חריגה אחרת בהצגת פרטי המוצר, לרבות המחיר או פרטים אחרים.
.3.3 המחירים, המבצעים, התנאים, וכל מידע המופיע באתר ובדפי המוצרים המוצגים באתר, תקפים לאותו מועד
בלבד, ועשויים להשתנות מעת לעת .
.3.4 אנו מאפשרים את רכישת המוצרים באתר באמצעות כרטיסי אשראי )ויזה ומאסטרקארד( או שירות
התשלומים Bit.
.3.5 השלמת הליך רכישה מותנה באישור חברת התשלומים לביצוע העסקה, וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי
בעת השלמת הליך הרכישה. למען הסר ספק, אין בחיובך משום קיבול הצעתך. במקרה בו לא אושרה העסקה על
ידי חברת התשלומים או במקרה שיתגלה כי המוצר אזל מן המלאי , נשלח אליך הודעה מתאימה וההזמנה
תחשב כמבוטלת.
עמוד 2 מתוך 6
.3.6 האחריות לנכונות הפרטים אותם הנך מוסר בעת הרכישה חלה עליך בלבד. אנו רשאים על פי שיקול דעתנו,
לבטל עסקה מכל סיבה שהיא, ובכלל זאת כאשר קיים חשש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או בשל
מילוי פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
.3.7 עם השלמת ההזמנה נשלח אל כתובת הדוא”ל שלך הודעה המאשרת את ביצוע ההזמנה, בה יפורטו המוצרים
שהזמנת ועלות ם.
.3.8 כל המחירים המוצגים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע״מ .
.4 המוצרים והתכנים המתפרסים באתר
.4.1 המוצרים אותם אנו מייצרים, מיוצרים מחומרי גלם טבעיים ואיכותיים הנושאים תעודת כשרות. יחד עם זאת,
התוצרים המיוצרים על ידנו מהם אינם נמצאים תחת פיקוח כשרות.
.4.2 כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר שהתמונות מוצגות על גבי מסך, ייתכנו הבדלים ושינויים
בין מראה המוצ רים בתמונה לבין מראה המוצרים במציאות.
.5 תנאי המשלוח
.5.1 המוצרים אותם אנו מציעים ניתנים לרכישה באמצעות משלוח עד הבית או איסוף עצמי מכתובתנו, בתיאום
מראש. עלות המשלוח ותנאיו יפורטו בפניך בעמודי המוצרים ובתהליך ההזמנה, ומחירו עשו י להשתנות בהתאם
לכתובת היעד. אנו עשויים להציע משלוח ללא עלות, בכפוף לעמידת העסקה בתנאים מסוימים )דוגמת משלוח
באזור מוגדר או רכישה בסכום מינימלי(.
.5.2 ככלל, ולמעט אם נרשם במפורש אחרת בתהליך ההזמנה, המוצרים במשלוח יסופקו בתוך עד 5 ימי עבודה. אנו
עושים את מרב המאמצים על מנת לספק את ההזמנה בתוך פרק זמן זה. על אף האמור, ייתכנו עיכובים
במסירת המשלוח, לעיתים מסיבות שאינן בשליטתנו .
.5.3 במקרה בו לא יימסר המשלוח מסיבות התלויות בך, ויידרש משלוח נוסף, נהיה רשאים לחייבך בעלות השליחות
הנוספת, אף אם המשלוח הראשון ניתן לך ללא עלות .
.6 מדיניות ביטולים והחזרים
.6.1 ככלל, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א,1981- “צרכן” כהגדרתו בחוק רשאי לבטל עסקת מכר
מרחוק לרכישת נכס או שירות, מכל סיבה שהיא, בתוך 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה או מיום קבלת המוצר
או מיום קבלת הפרטים הנדרשים על פי דין בנוגע לעסקה, לפי המאוחר מבניהם.
במקרה בו הנך מעוניין בביטול עסקה שביצעת, תוכל לפנות אלינו בצירוף בקשתך לביטול העסקה ובציון שמך
המלא ומספר ההזמנה שביצעת, באחת הדרכים הבאות: בדוא”ל: il.co.yanka@Info או בטלפון .055-5528347
אם המוצר כבר נשלח אליך מאיתנו, יהיה עליך להשיבו אלינו על חשבונך ובתיאום מראש, כשהוא באריזתו
המקורית.
.6.2 בהתאם לחוק הגנת הצרכן, זכות ביטול עסקה אינה חל ה ברכישת מוצרי מזון או טובין פסידים. לפיכך, איננו
מאפשרים ביטול עסקה שנערכה לרכישת מוצרי מזון. במקרים חריגים ניתן לפנות אלי נו, ואנו נעשה את מרב
המאמצים על מנת לסייע.
.6.3 במקרה בו הנך מעוניין בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר שרכשת ובין הפרטים שנמסרו לך על
ידינו, אנא פנה אלינו בדרכי יצירת הקשר המפורטות מטה.
.7 הגנת הפרטיות
.7.1 אנו מקפידים לשמור על פרטיותך. על כן בחרנו להסביר לך איזה מידע נאסף או נשמר על ידינו בעת השימוש
באתר ומה מטרתו, וכן להציג בפניך מספר דגשים וכלים אשר יסייעו לך לשמור על פרטיותך.
.7.2 מדיניות זו מתייחסת ל”מידע אישי”, אשר הנו מידע על ע נייניו הפרטיים של אדם מזוהה או שניתן לזיהוי באופן
סביר, שהחוק מגן עליהם. מדיניות זו אינה חלה על נתו נים שאינם נוגעים לענייניו הפרטיים של אדם מזוהה,
ואינה חלה על תאגידים.
עמוד 3 מתוך 6
.8 המידע אותו אנו אוספים
.8.1 במסגרת השימוש באתר ושיווק המוצרים, אנו אוספים, מחזיקים ומעבדים פרטי מידע שונים לגבי לקוחותינו .
דוגמאות לגבי סוגי המידע אותם אנו אוספים או עשוי ים לאסוף:
.8.1.1 פרטים אישיים, פרטי זיהוי, התקשרות ונתונים אישיים – נתונים הכוללים לדוגמא: שם מלא , מספר
זהות, מיקום, סיסמא ות, כתובת מגורים או עבודה, דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, שפה, כתובת IP,
וסוג ציוד קצה או מערכת ההפעלה בה הנך מבצע שימוש באתר. כמו כן יתכן כי נאסוף מידע אודותיך
כאשר תפנה לקבלת שירות מאיתנו.
.8.1.2 מידע פיננסי וכלכלי – לרבות פירוט חיובים, פרטי תשלום, פרטי כרטיס אשראי, מידע בקשר
לתשלום/אי תשלום חשבונות, וכיו”ב.
.8.1.3 מידע פומבי ומידע שניתן לשימוש על פי דין, כגון: מידע ממאגרי מידע של המדינה, ממאגרי מידע של
חברות שירותי נתוני אשראי, ומידע שפורסם באופן פומבי כגון באמצעי מדיה שונים, באינטרנט או
ברשתות חברתיות וכיו”ב.
.8.1.4 מידע על העדפות – שפת דיבור, בחירה לגבי דיוור ושימוש במידע, תחומי עיסוק , וכיו”ב.
.8.1.5 מידע בנ וגע לרכישת מו צר ים – מידע זה עשוי לכלול בין היתר, פרטים בנוגע לרכישה ולהתעניינות
במוצרים השונים שא נו מספקים, לרבות פרטי מוצרים, פרטי חיוב, מועד הר כישה ופרטי משלוח.
.9 איסוף המידע
.9.1 אנו אוספים מידע ישירות מהלקוחות , מהרשת, מהשימושים, מציוד הקצה, ומצדדים שלישיים. כך למשל:
.9.1.1 מידע שהנך מספק לנו – אנו נאסוף את המידע שאתה מו סר על עצמך, בין השאר במועד רכישת מוצרים
ובמסגרת התעניינות להתקשרות כאמור, בפניות אלינו , בהשתתפות בפעילויות שיווקיות , במסגרת
הצטרפותך לרשימת דיוור, ברישום לאזור האישי באתר, ובכל אמצעי אחר בו תבחר לספק לנו מידע.
.9.1.2 מידע שנאסף א וטומטית – כאשר אתה משתמש באתר האינטרנט שלנו, נאסף מידע אודותיך באופן
אוטומטי על ידי מערכות החברה וצד דים שלישיים המעורבים בהפעלת האתר. כמו כן, שיחות לקבלת
שירות עשויות להיות מוקלטות.
.9.1.3 מידע שמתקבל מצדדים שלישיים – אנו עשויים לקבל מידע אודותיך מצדדים שלישיים כמו למשל:
חברות אשראי, רשויות המדינה, ספקים, מאגרי מידע חוקיים , מידע פומבי וכל מידע אחר שהסכמת
להעבירו לחברה. בכפו ף להגדרות הפרטיות שלך, אנו עשויים לקבל מידע שהעלית או שהועלה לגביך
לאינטרנט ו/או לרשתות החברתיות, וכן לקבל מידע ממפעילי רשתות חברתיות בהן יש לך חשבון. אנו
עשויים לעבד את המידע השמור במאגרי המידע שלנו.
.9.1.4 אנו נשמור את המידע למשך הזמן ה דרוש על מנת ל ממש את מטרות השימוש במידע המפורטות
במדיניות פרטיות זו או למשך פרק זמן שנדרש על פי דין, לפי המאוחר.
.10 השימוש במי דע
.10.1 המידע אותו אנו אוספים משמש למגוון צרכים. בין היתר :
.10.1.1 כדי לספק לך ולאחרים מוצרים, ולהתאים אותם לצרכי הלקוחות ולמאפייניהם )למשל בהתאם לדפוסי
השימוש באתר או במוצרים שלנו (;
.10.1.2 לצורך ביצוע המשלוח, עריכת והפקת חשבוניות וגביית כספים בגין מוצרים שסופקו לך על ידי החברה;
.10.1.3 לצורך תקשורת עם הלקוחות לצרכים שונים, ובכללם מתן שירות ללקוחותינו, שיוו ק ופרסום של
מוצרים קיימים וחדשים, ויידוע הלקוחות בנושאים שונים, דוגמת מידע שאנו חייבים למסור על פי דין;
.10.1.4 לצורך ביצוע פעולות ניהול, בקרה ושיפור מערכות החברה, פיקוח ובקרה על היקף השימוש בשירותים
השונים, שיפור השירותים והמוצרים, לשם מניעת הונאות ושימוש לרעה, קיום נהלים ומדיניות )כגון
ביקורת ספרים, אבטחת מידע, חיובים וגביה(, ומטרות משפטיות )כגון ציות לדרישות חוקיות ומסירת
מידע לפי צווים שיפוטיים (.
עמוד 4 מתוך 6
.11 העברת מידע לקבלני משנה, רשויות וצדדים נוספים
.11.1 אנו עשויים להעביר את המידע אודותיך או חלק ממנו, לצדדים שלישיים )בארץ ובחו”ל(, וזאת לשם מימוש
מטרות המותרות לנו על פי דין. מידע יועבר לגורמים דוגמ ת אלו:
.11.1.1 קבלני משנה וספקים , שהמידע נדרש להם לצורך אספקת המוצרים שרכשת מאיתנו או שהסכמת לקבל
מאיתנו )דוגמת לצורך הזמנת המוצר, ביצוע השליחות לאספקתו, לצורך הפקת חשבוניות, עיבוד מידע
ופעולות שיווק , אחסון האתר בשרת, שירות לקוחות, סטטיסטיקה ומחקרים וכדומה(.
.11.1.2 לאדם או גוף אחר אותו הסמכת לקבל מידע אודותיך.
.11.1.3 בכפוף להוראות הדין, החברה תהא רשאית להעביר את כל המידע שברשותה אודותיך לצד שלישי,
וזאת במסגרת העברת או הסבת עסקיה )כולם או חלקם( לאותו צד שלישי א ו במסגרת ארגון מחדש,
העברת פעילות במלואה או בחלקה, מיזוג, מיזמים מ שותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה של
החברה )לר בות במסגרת משא ומתן לעסקאות שכאלו( ולצורך המשך אספקת המוצרים, שירות
לקוחות, מכר, גביה וכיוצ”ב על ידי הצד השלישי. במקרה כזה, אותו צד שלישי אשר יקבל את המידע
יהיה כפוף למגבלות על השימוש במידע כפי שחלות על החברה ו כמפורט במדיניות פרטיות זו.
.11.1.4 החברה תע ביר מידע אודותיך לרשויות המדינה, או לכל אדם או גוף אח ר כאשר העברת המידע מבוצעת
על פי חובה או סמכות שבדין או בהתאם להוראת רשות מוסמכת, או מכוח צווים והחלטות שיפוטיות
מתאימות ובמסגרת העברת מידע לחברות נתוני אשראי.
.11.1.5 החברה תעבי ר מידע אודותיך לצדדים שלישיים לצורך הגנה על אינטרסים לגיטימיים שלה )לדוגמה
במסגרת הליכים משפטיים או הליכים לבירור מחלוקות שהחברה היא צד להם(.
.12 פרסומות ודיוור
.12.1 במקרה בו נתת לנו את הסכמתך לכך והצטרפת לרשימת הדיוור שלנו , אנו נהיה רשאים לפנות אליך במגוון
פניות ובמגוון אמצעי תקשורת, וזאת על בסיס הפרטים המזהים שמסרת ל נו. הפניות מטעמנו עשויות לה יות
הצעות ומסרים פרסומיים שונים מטעמנו. כמו כן נהיה רשאים לפנות אליך בהודעות שירותיות שונות וכן
הודעות שאנו מחויבים לשלוח על פי דין , וזאת אף אם לא הצטרפת לרשימת הדיוור.
.12.2 פניות כאמור יכול שי עשו בכל אמצעי תקשורת שהחברה תמצא לנכון, לרבות באמצעות הדואר, דואר
אלקטרוני, טלפון נייח, טלפון נייד, מסרונים, הודעות מולטימדיה, הודעות אלקטרוניות, פקס, רשתות
חברתיות, ואמצעי תקשורת נוספים.
.12.3 הנך רשאי לפנות אלינו בכל עת ולבקש כי לא נשלח אליך דברי פרסומת. לצורך כך ניתן לפנות אלינו )באמצעות
פרטי יצירת הקשר המופיעים מטה(, או לפעול בהתאם לאפשרות ההסרה המופיעה בדיוור הפרסומי )דוגמת
לחיצה על קישור ההסרה במסר האלקטרוני(.
.13 שימוש בעוגיות )cookies )וטכנולוגיות איסוף מידע אוטומטי
.13.1 כדי לתת לך שירות מהיר ויעיל יותר, לזהותך בכניסה חוזרת לאתר האינטרנט, ולחסוך ממך, בין היתר, מילוי
מחדש של פרטים אישיים שונים אותם מילאת בעבר, אנו עושים שימו ש בטכנולוגיה שנקראת עוגיות
)”Cookies ) “שהן סימון פנימ י ייחודי הנרשם בדפדפן של משתמש הקצה ובטכנולוגיות אחרות )להלן:
“טכנולוגיות איסוף אוטומטי”(. טכנולוגיות האיסוף האוטומטי אינן תוכנת מחשב ואין להן יכולת לקרוא מידע
אחר או לבצע פעולות כלשהן במחשב או בטלפון הנייד שלך. חלק מטכנולוגיות האיסוף האוטומטי יפקעו כאשר
תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי המכשיר או המחשב.
.13.2 טכנולוגיות האיסוף האוטומטי מאפשרות לנו לנטר את הפעילות שתבצע באתר האינטרנט ולשפר את חווית
הגלישה והשירות ואת אבטחת המידע. בנוסף טכנולוגיות האיסוף האוטומטי משמשות אותנו בכדי לשפר
פעולות שיווקיות באתר האינטרנט. למשל, טכנולוגיות האיסוף האוטומטי מאפשרות לנו לאסוף ולאפיין נתוני ם
שונים אודות הלקוחות ואודות אופן השימוש בשירותי ם המקוונים, פעולות שבוצעו בהם, העדפות שימוש,
הפרסומות אליהן נחשפו, התאמת שירותים ומוצרים להעדפות או צרכים אישיים של המשתמש, והתאמה
ומיקוד של פרסומות ושל תכנים שיווקיים בהתאם למידע ולנתוני ם הנאספים ומעובדים.
.13.3 לצורך כך, טכנולוגיות האיסוף האוטומטי אוספות ומעבירות מידע, לרבות על פעולותיך באתר, וכן מידע אודות
ציוד הקצה ממנו נעשית הגלישה. מידע זה כולל בין היתר, גרסת מערכת הפעלה, סוג דפדפן, כתובת IP, זמן
שהות באתר או בדף כלשהו, מיקום, ועוד.
עמוד 5 מתוך 6
.13.4 החברה עשויה להתיר לחברות ולצדדים שלישיי ם לעשות שימוש באתר לצורך פרסום שירותיהן )להלן:
“החברות המפרסמות”(.
.13.5 אם אינך מעוניין לאפשר לנו לאסוף מידע אודותיך באמצעות שימוש בטכנולוגיות האיסוף האוטומטי, עומדת
בפניך אפשרות להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות הדפדפן ו/או ציוד הקצה בו אתה משתמש. בנוסף תוכל
למחוק את טכנולוגיות האיסוף האוטומטי במחשבך בכ ל רגע. עם זאת, ייתכן גם שנטרול טכנולוגיות האיסוף
האוטומטי יגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר. שינוי הגדרות הדפדפן או
המחשב כאמור הינו באחריותך בלבד.
.14 נושאים נוספים הנוגעים לפרטיותך
.14.1 המידע שנשמר על ידינו מא ובטח באמצעות כלים מתאימים אשר נועדו על מנת לשמור על פרטיותך ולמנוע
חדירה בלתי מורשית אל המידע )דוגמת Firewall, SSL ואמצעי הגנ ה והצפנה נוספים(. יחד עם זאת, איננו
יכולים להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבינו, אשר עשויים להביא לחשיפת מידע, שיבושים או
הפרעות לשירות. אנו מתחייבים לעשות את מירב המאמצים להגן על האתר ומאגר המידע הממוחשב, אך
מוסכם כי במקרה של חדירה, שיבוש, הפרה או חשיפת מידע, לא תהא לך כל טענה או תלונה כלפינו.
.14.2 אתה רשאי לעיין במידע )כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות( שאנו מחזיקים אודותיך. אם המידע שאנו
מחזיקים אודותיך אינו נכון, מדויק או שלם, הנך רשאי לבקש כי נתקנו ואף לבקש כי נמחק אותו )למעט מידע
אותו אנו מחויבים לשמור בהתאם לדין(.
.15 האחריות שלנו
.15.1 אנו מקפידים לספק מוצרים טריים ואיכותיים. אם קיבלת מוצר אשר אינו עומד בסטנדרטיים אותם הצבנו
לעצמנו, הנך מוזמן לפנות אלינו ונעשה את מרב המאמצים על מנת לטפל בפנייתך.
.15.2 השירות באתר מסופק כפי שהוא )IS AS). אנו נשמח לקבל הצעות ורעיונות לשיפור המידע והתכנים באתר,
ואולם לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפינו או מי מטעמנו הנוגעת למידע, מבנה האתר, התכנים
המוצגים בו, יכולותיו ומגבלותיו .
.15.3 אנו לא נישא בכל דרך שהיא בח בות לכל נזק או הפסד הנובע במישרין או בעקיפין מעיכוב באספקת המוצרים
או ממניעת הגעתם, או מכך שהמוצרים אינם עומדים בציפיות שלך, או מכל סיבה אחרת שמעבר לשליטתנו,
לרבות פעולותיהם של צדדים שלישיים כלשהם.
.15.4 אנו לא נישא בחבות בכל מקרה שהוא להפסד או לנזק כלשהו, לרבות, אך לא רק, הפסד או נזק עקיף או
תוצאתי, הנובעים מ שימוש במוצרים, מאובדן הנאה, הפסד רווחים או הכנסות וכיו”ב, בקשר לשימוש באתר
ובמוצרים הנמכרים באמצעותו.
.15.5 ברכישה באתר, הנך מסכים כי גם ייקבע כי החברה אחראית לנזק מכל סוג שהוא אשר נגרם לך במהלך או
כתוצאה מהשימוש במוצר, גובה הפיצוי לא יעלה על הסכום ששילמת לנו עבורו, וזאת ללא תלות בגובה הנזק.
.15.6 על אף שאנו עושים את מירב המאמצים לעשות זאת, איננו מתחייבים כי השירות באתר יינתן באופן רציף, ללא
טעויות, הפרעות או הפסקות ולא תהיה לך כל טענה או דרישה לכל אי נוחות או נזק אשר עלול להיגרם מכך.
.15.7 אנו עשויים לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, המוצרים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרו ך באתר
ותפעולו וזאת מבלי שיהיה צורך להודיע על כך מראש.
.16 קניין רוחני
.16.1 כל זכויות הקניין הרוחני באת ר, לרבות זכויות היוצרים, סימני המסחר והסודות המסחריים הינם רכושה של
החברה ו בעליה בלבד, או של צד דים שלישיים שקיבלנו מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות, בין השאר,
על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, תכנים, מתכונים, רעיונות, טקסטים
וקבצים הכלולים באתר, עיצובים ומוצרים המוצגים ב אתר, וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין להעתיק,
לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשדר, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לתרגם או לעשות כל שימוש אחר
בתכנים ובמידע אלו בלא קבלת רשות מפורשת מאיתנו מראש ובכתב.
עמוד 6 מתוך 6
.17 ההתחיי בויות שלך בשימוש באתר
.17.1 בעת שימוש באתר וביצוע רכישות, הנך מתבקש להימנע מן הפעולות הבאות:
.17.1.1 העתקה ושימוש בלתי מורשה בתכנים ובמידע המצויים באתר.
.17.1.2 התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמשים בשירותי האתר.
.17.1.3 ניסיון לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות
המחוברות לאתר באמצעות “פריצה” )Hacking),” כריית סיסמאות” )Mining Password )או בכל
אמצעי אחר.
.17.1.4 איסוף, שימוש, הורדה או העתקת רשימות של משתמשים או של מידע כלשהו לגבי משתמשים , או
שימוש או מתן מידע כזה )תמורת תשלום או ללא תשלום( לאדם או ישות כלשהם.
.17.1.5 שינוי או העתקת כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר.
.17.1.6 פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר.
בכלל כך פרסום של קבצים המכילים תמונות, צילומים או חומר אחר המוגן באמצעות חוקי קניין
רוחני, פרטיות ופרסום.
.17.1.7 הפרעה בכל דרך למתן השירותים, לרבות הגבלה או מניעה של משתמ ש אחר משימוש באתר, למשל
באמצעות שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או קוד זדוני, המתוכנן להרוס,
להפריע, או להגביל את השימוש באתר.
.17.1.8 קישור והצעת קישורים לאתר, לרבות באמצעות קישור ים עמוקים )Links Deep), למעט באמצעות
קישורים לכתובת דף הבית. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לקשר לתכנים במנותק מדפי האינטרנט
בהם הם מופיעים )לדוגמא: אין לקשר במישרין לתמונה באתר(.
.18 דרכי יצירת קשר
.18.1 בכל שאלה הצעה או בעיה הנוגעת לטיפול בהזמנתך ולשימוש באתר, הנך מוזמן לפנות אלינו באמצעות טופס
יצירת קשר באתר, ב דוא”ל: il.co.yanka@Info או בטלפון ,055-5528347 בימים א’-ה’ בין השעות 08:00-
21:00 וביום ו’ בין השעות .09:00-15:00
.19 שינוי תנאים
.19.1 אנו נהיה רשאים, בכל עת, לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה ללא מתן כל הודעה מוקדמת על כך באתר.
שינוי כאמור יכנס לתוקפו באופן מידי. לפיכך, מומלץ לעיין בתנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת
להתעדכן בשינויים שחלו בהוראותיו.
.19.2 אנו רשאים בכל עת להחליט על סגירת האתר, ועל שינוי, צמצום או הרחבת השירותים והמוצרים הכלולים בו.
.20 דין ושיפוט
.20.1 הדין החל על השימוש באתר ותנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד.